Nieuws

Home > Nieuws > Vacature medewerker bos en toegankelijke natuur

Vacature medewerker bos en toegankelijke natuur

Regionaal landschap Groene Corridor is op zoek naar een nieuwe projectmedewerker

Binnen het team maar ook extern naar alle partners toe ben jij hét aanspreekpunt voor alle acties rond bebossing (bosuitbreiding en boscompensatie) en het inrichten en toegankelijk maken van groengebieden.

Vanuit een planmatige aanpak detecteer je prioriteiten in de regio, breng je alle belanghebbenden bij elkaar en kom je tot breed gedragen voorstellen voor acties. Via de coördinatie van de opmaak van natuurbeheerplannen i.s.m. de eigenaars en realisatie van eigen deelprojecten zet je de visie om in de praktijk. Je ondersteunt particulieren, gemeenten en andere partners bij het aanvragen van subsidies voor lopende dossiers, en gaat actief op zoek naar kansen en projectmatige financiering voor nieuwe projecten rond bosuitbreiding, natuurinrichting en het creëren van toegankelijke groengebieden.

Als projectmedewerker werk je – samen met je collega’s binnen het team van het regionaal landschap – zelf deelprojecten uit vanaf opstartfase (voorbereiding, overleg eigenaars, technische uitwerking, aanvragen offertes) tot in de eindfase (opvolging van de werken op het terrein), met aandacht voor nazorg. Je communiceert met alle betrokkenen over de vorderingen en werkt de projecten ook administratief af.

Je houdt de vinger aan de pols van het Vlaams, provinciaal en gemeentelijk beleid in dit verband en het wetenschappelijk onderzoek rond bos en natuur, en kan dit vertalen naar concrete acties in de regio. Je hebt zelf al een zekere expertise rond al deze thema’s en kan doorverwijzen naar een netwerk van experts voor specifieke gevallen. Via het (mee) organiseren van specifieke vormingsmomenten en publieksactiviteiten voor een groter publiek draag je actief bij tot draagvlakverbreding voor bosuitbreiding en het toegankelijk maken van groengebieden.

We bieden je een contract van bepaalde duur tot 31/12/2019 met mogelijkheid tot verlenging. Alle details over de sollicitatieprocedure, profiel en ons aanbod vind je in de uitgebreide vacature. Solliciteren kan tot  25 april 2017

Meer info: contacteer Patrick Endels (niet tussen 1-9 april), tel 02/253.43.04 of 0496/50.03.01 of patrick.endels@rlgc.be. Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur

Geef een reactie