Nieuws

Home > Nieuws > Strategisch Project Groene Noordrand…

Strategisch Project Groene Noordrand…

… uit de startblokken! Vanaf 1 september starten we dit gebiedsgericht project op in de Maalbeevallei op het grondgebied van Asse, Wemmel, Meise en Grimbergen

De ‘Groene Noordrand’?

Ten noorden van Brussel, geprangd tussen de Ring en andere drukke verkeersassen zoals de E40, N9 en spoorwegen in Zellik, met de historische Vilvoordse industriezone in het oosten, vinden we nog een relatief luwe, open ruimte met beekvalleien en open kouters. De Maalbeek en haar zijbeken vormt de groenblauwe ruggengraat van het gebied. Deze Maalbeekvallei heeft ook potentieel om Laarbeekbos in het westen te verbinden met het Lintbos en de Zennevallei in het oosten.

De Maalbeek als groen-blauwe ader…

In Relegem (Asse), net ten westen van Wemmel, vloeien de Grote en Kleine Landbeek samen tot de Maalbeek. Ten oosten van Meise komt ook de Amelvonnebeek, die eveneens in Relegem ontspringt, erbij. Die Amelvonnebeek stroomt trouwens dwars door de Plantentuin in Meise. De Maalbeek doorkruist vervolgens de gemeenten Grimbergen en mondt ten noorden van Vilvoorde uit in het Zeekanaal Brussel-Schelde.

Met heel wat natuur- en landschapswaarden…

De vallei vormt een belangrijke schakel in een netwerk van grotere en kleinere natuurgebieden in de Vlaamse Rand ten noorden van Brussel. Het Beverbos is dankzij de afwisseling van rietvelden, natte weiden, ruigten en broekbos bijzonder waardevol. Dit gebied op de grens van Wemmel en Grimbergen is hierdoor ook rijk in fauna (o.a. sprinkhanen) en flora (o.a. orchissen).

Verder stroomafwaarts op het grondgebied van de gemeente Grimbergen vinden we nog waardevolle boszones zoals het Nekkerbos en het domein ‘Ter Tommen’. Dit kletsnatte elzenbroekbos is ontstaan langs een oude meander van de Zenne. In het noordoosten is vanuit de vallei een landschappelijke en recreatieve aantakking te maken met het hoger gelegen Lintbos. Vanuit Asse zou een verbinding naar het Europees beschermde Laarbeekbos een enorme meerwaarde betekenen. Tussenin is het lappendeken van ruigten, hooilanden, poelen en (voormalige) visvijvers een lust voor het oog en een zegen voor plant en dier.

En heel wat erfgoed…

Naast het Kasteel van Bouchout (Plantentuin Meise) en vele andere parkdomeinen, vinden we in de Maalbeekvallei heel wat erfgoedpareltjes. De vele watermolens zijn getuigen van noeste maalarbeid. Nu zijn ze vaak omgevormd tot horeca. In de Liermolen houdt het Museum voor Oudere Technieken wel nog maaldemonstraties.

Niet alleen het bouwkundig erfgoed is opmerkelijk. Een beschermd dorpsgezicht (Oostelijke Maalbeekvallei) en twee beschermde landschappen (Amelgem en Plantentuin van Meise) in de vallei wijzen op het mooie landschappelijke karakter.

De Groene Noordrand, een Strategisch Project …

Samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de gemeenten Wemmel, Meise , Grimbergen en recent ook Asse, kreeg RLBK vanuit de Vlaamse Overheid groen licht om gedurende 3 jaar werk te maken van de Maalbeekvallei via een ‘Strategisch project’. Vanaf 1 september schiet het projectteam uit de startblokken..

Een geïntegreerde aanpak van landschapsherstel, natuurinrichting, ontsluiting voor zachte recreatie en verweving met duurzame landbouw in de hele valleizone en aangrenzende kouters, kan een positief antwoord bieden op actuele en toekomstige dynamieken in en grenzend aan het gebied. De harde ontwikkelingen waaronder de herinrichting van de R0, het nieuwe Eurostadion, sneltramlijnen van het Brabantnet en de voortschrijdende verstedelijking zijn daarbij belangrijke uitdagingen voor de korte en iets langere termijn. Samenwerking tussen de verschillende spelers in het gebied is hierbij het sleutelwoord! We willen immers niet alleen de standpunten van partners op elkaar afstemmen maar ook echt het verschil maken op het terrein.

Een uitdaging die RLBK samen met alle partners graag aangaat!

SP_compilatiemetvisie

Meer weten?

Brecht Vermote, projectcoördinator Strategisch Project Groene Noordrand

02/253.43.04 of brecht.vermote@brabantsekouters.be

Het Strategisch Project ‘De Groene Noordrand’ is een initiatief van RLBK, VLM, en de gemeenten Grimbergen, Wemmel, Meise en Asse. Het wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid (Ruimte Vlaanderen), de betrokken gemeenten en RLBK.

Geef een antwoord