Gebiedsgerichte projecten

Home > Gebiedsgerichte projecten > Landschap van Erembald tot Kravaalbos

Landschap van Erembald tot KravaalbosEen gebied met vele kwaliteiten…

Een groene long op het grensgebied van de gemeenten Aalst, Asse, Affligem en Opwijk…. rijk aan historisch en cultureel erfgoed, en dat in een landschappe­lijk waardevol decor met sterke natuurwaarden: het ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ bulkt van de kansen voor landschapsherstel, zachte recreatie, toerisme, loka­le economie en duurzame landbouw.

 

Aan de slag!

Samen met alle partners maken we dit landschap met glooiende heuvels en brede beekvalleien met meanderende beken, afgezoomd met waarde­volle bronbossen nog mooier. Op het hoogste punt bevindt zich het Kravaalbos, aangeduid als habitatrichtlijngebied, waarin wandelroutes uitgestippeld worden. Typerend voor de streek is ook de hopteelt, die opnieuw alle kansen moet krijgen. Dit gevari­eerde landschap met mooie vergezichten kan eveneens bogen op opvallend onroerend erfgoed waarin een rij­ke geschiedenis zit verscholen met onder andere de Abdij van Affligem, de Abdij Maria Mediatrix, het Wa­terkasteel van Moorsel en de Kluiskapel. Opwaardering en een gepaste ontsluiting van dit erfgoed staat op het programma.

 

Meer weten?

Bekijk de projectpagina’s op de website van Regionaal Landschap Schelde-Durme (trekker van het project)

Blader eens door de wandelbrochure ‘Ontdek het Kravaalbos’ en ga op stap.

 

Contact?

Wim Solie – projectmedewerker gebiedsgerichte acties – wim.solie@brabantsekouters.be – tel 0499 27 94 39

Het Strategisch Project Landschap Van Erembald tot Kravaalbos is een initiatief van RLSD, RLP&Z, RLBK, de gemeenten Asse, Aalst, Opwijk en Affligem, en de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Het wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid (Ruimte Vlaanderen), de betrokken gemeenten en de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.