Home > Kalender > Cursus Knot-en Hakhoutbeheer

Cursus Knot-en Hakhoutbeheer

In deze cursus leer je meer over de historische context van knot- en hakhoutbeheer en hun landschaps- en natuurwaarde. Vooral praktische aspecten komen aan bod.

Het landschap rondom ons draagt nog veel stille getuigen van een jarenlange noeste arbeid. Kleine landschapselementen (KLE) als knotbomen, hagen en houtkanten waren door de eeuwen heen in gebruik en dus ook in beheer van mensen. Ze zorgden voor brandhout en geriefhout, hielpen weilanden draineren of deden dienst als perceelsscheiding of windscherm.  Daarnaast hebben deze elementen een hoge landschaps – en natuurwaarde.
Sommige van deze functies zijn deels verloren gegaan, maar desondanks blijft een correct uitgevoerd beheer belangrijk om deze houtige kleine landschapselementen op lange termijn te behouden.

Hakhout is een vorm van bos- en houtkantbeheer dat eeuwen lang werd toegepast in Vlaanderen, vooral met als doel brandhout. Hakhout in de onderetage van het bos heeft ook heel wat natuurwaarde en veel (bos)beheerders willen het hakhoutbeheer daarom opnieuw opnemen.

In deze cursus leer je meer over de historische context van knot- en hakhoutbeheer en hun landschaps- en natuurwaarde. Vooral praktische aspecten komen ook aan bod: welke boomsoorten zijn het meest geschikt zijn, hoe pak je het concrete beheer het best aan … In de voormiddag krijg je een theoretische toelichting. In de namiddag gaan we op terrein om één en ander in de praktijk te demonstreren.

PRAKTISCH

Voor wie? Iedereen die meer wil weten over het knot- en hakhoutbeheer. Je hebt voor deze opleiding geen voorkennis nodig.

Wanneer? Zaterdag 20 januari 2018 van 9u tot 16u.

Waar: Londerzeel, de locatie wordt je doorgegeven bij inschrijving

Inschrijven: kan binnenkort via de site van Inverde.

Bijdrage: 64,50 euro

Meer info: Contacteer Nele Guiljam: nele.guiljam@rlgc.be of 02 253 43 04