Dieren in je tuin

Home > Dieren in je tuin

Solitaire bijenDieren in je tuin

 

Sommige soorten hebben net dat extra duwtje in de rug nodig om ook in deze regio te overleven. Soms gaat dat duwtje over het voorzien van extra nestgelegenheid, dan weer over het aanbrengen van voedselplanten die op het geschikte ogenblik hun menu kunnen aanvullen…

 

Aan de slag

 

Wil jij graag je steentje bijdragen? Misschien beschik jij wel over de geschikte locatie voor een nestkast voor uilen, torenvalk of zwaluwen? Of speel je met het idee om een bloemenweide in te zaaien en een bijenhotel te plaatsen? Neem dan eens contact op via lies.heirman@rlgc.be.

Een bloemrijke akker Nestkasten maken voor bijen